شهیندخت مولاوردی:: ارتباط با الماس ::
[ شهیندخت مولاوردی ]
سوابق شغلی :
- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
- مدیر ارتباطات بین الملل ، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
:: سایر اعضای الماس ::
:: سپهر بیرجندیان :::: منصور امینی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: بدیع اقدسی :::: سید محمد علی ابطحی :::: نصرت اله سیفی :::: داریوش رفیعی :::: ابوالفضل قائمی ::