شهیندخت مولاوردی:: ارتباط با الماس ::
[ شهیندخت مولاوردی ]
سوابق شغلی :
- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
- مدیر ارتباطات بین الملل ، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه برزگر :::: سید محمد علی ابطحی :::: سپهر بیرجندیان :::: سمیه شاهرخی :::: رحیم عبادی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: امین حاج رسولیها :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::