سمیه شاهرخی:: ارتباط با الماس ::
[ سمیه شاهرخی ]
سوابق شغلی :
- مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
:: سایر اعضای الماس ::
:: فریبا ابتهاج :::: ارس شیخی :::: سید حمید کلانتری :::: کیانوش ایمانی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: مهسا آبومگر :::: شرکت تانا انرژی :::: رضوان طاهری ::