الهه کولایی:: ارتباط با الماس ::
[ الهه کولایی ]
سوابق شغلی :
- نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
:: سایر اعضای الماس ::
:: حسین رفیعی :::: محسن امین زاده :::: محمد نهاوندیان :::: امیر رفیع زاده :::: رامبد ایقانی :::: ساناز حکیمی فرد :::: منصور امینی :::: حسن مقیمی اسفندیاری ::