سید محمد علی ابطحی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد علی ابطحی ]
سوابق شغلی :
- مشاور رئیس جمهور
- رئیس دفتر رئیس جمهور
:: سایر اعضای الماس ::
:: ریاض عافیت پور :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: باشگاه نفت و نیرو :::: محمد نهاوندیان :::: رضوان طاهری :::: حبیب اله بیطرف :::: احمد خراسانی زاده ::