محسن امین زاده:: ارتباط با الماس ::
[ محسن امین زاده ]
سوابق شغلی :
- معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
:: سایر اعضای الماس ::
:: کیانوش ایمانی :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: فاطمه برزگر :::: سید حمید کلانتری :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: ادیب ثنایی :::: ارس شیخی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ::