مریم طهماسبی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم طهماسبی ]
همسر : سید عیسی هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: ندیم احمدیه :::: ابوالقاسم حسنی :::: شرکت تانا انرژی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: منصور امینی :::: احمد خراسانی زاده :::: حسن مقیمی اسفندیاری ::