مهناز مظاهری اسدی:: ارتباط با الماس ::
[ مهناز مظاهری اسدی ]
سوابق شغلی :
- دبیر نهمین دوره جایزه ملی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: ساناز حکیمی فرد :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: شهرام نجف تومرائی :::: مهسا آبومگر :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: سید محمد هاشمی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: شمیم کنعانی ::