مهناز مظاهری اسدی:: ارتباط با الماس ::
[ مهناز مظاهری اسدی ]
سوابق شغلی :
- دبیر نهمین دوره جایزه ملی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: الهه کولایی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: سپهر بیرجندیان :::: رحیم عبادی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: سید محمد علی ابطحی :::: الماس ::