مهناز مظاهری اسدی:: ارتباط با الماس ::
[ مهناز مظاهری اسدی ]
سوابق شغلی :
- دبیر نهمین دوره جایزه ملی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: الماس :::: باشگاه نفت و نیرو :::: رضوان طاهری :::: مسعود حجت :::: فریبا ابتهاج :::: رضوان طاهری :::: سمیه شاهرخی :::: شمیم کنعانی ::