کمال تبریزی:: ارتباط با الماس ::
[ کمال تبریزی ]
سوابق شغلی :
- کارگردان سینما و تلویزیون
:: سایر اعضای الماس ::
:: مهسا آبومگر :::: حبیب اله بیطرف :::: رحیم عبادی :::: سپهر بیرجندیان :::: محسن امین زاده :::: محمود آستانه :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: قاسم مسعودی ::