سید طه هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید طه هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: باشگاه نفت و نیرو :::: سمانه قدیمی :::: افشین طاهری :::: سمانه قدیمی :::: ریاض عافیت پور :::: سجاد عبادی :::: ایرج حیدری :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما ::