معصومه ابتکار:: ارتباط با الماس ::
[ معصومه ابتکار ]
سوابق شغلی :
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
پدر : تقی ابتکار
مادر : فاطمه برزگر
همسر : سید محمد هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید محمد هاشمی :::: فخری میرشجاعی :::: شهیندخت مولاوردی :::: سمانه قدیمی :::: سجاد عبادی :::: ادیب ثنایی :::: قاسم مسعودی :::: مریم طهماسبی ::