معصومه ابتکار:: ارتباط با الماس ::
[ معصومه ابتکار ]
سوابق شغلی :
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
پدر : تقی ابتکار
مادر : فاطمه برزگر
همسر : سید محمد هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل قائمی :::: شرکت انرژی دانا :::: زهرا شجاعی :::: سید طه هاشمی :::: الهه کولایی :::: ایرج حیدری :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: محسن امین زاده ::