معصومه ابتکار:: ارتباط با الماس ::
[ معصومه ابتکار ]
سوابق شغلی :
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
پدر : تقی ابتکار
مادر : فاطمه برزگر
همسر : سید محمد هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: مسعود حجت :::: سید عیسی هاشمی :::: منصور امینی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: محسن امین زاده :::: ارس شیخی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: محسن خلیلی عراقی ::