سجاد عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ سجاد عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: نصرت اله سیفی :::: سید حمید کلانتری :::: ابوالقاسم حسنی :::: وثاق ثنایی :::: سمیه شاهرخی :::: الماس :::: محمد ایروانی :::: اردشیر فتحی نژاد ::