فاطمه سلیمانی میگونی:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه سلیمانی میگونی ]
تحصیلات :
- مهندسی منابع طبیعی ، گرایش مهندسی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: الماس :::: محمد ایروانی :::: حبیب اله بیطرف :::: رحیم عبادی :::: مریم طهماسبی :::: کمال تبریزی :::: سید محمد هاشمی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ::