حسین رفیعی:: ارتباط با الماس ::
[ حسین رفیعی ]
سوابق شغلی :
- کارمند شرکت بازی نگار نواندیش
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضوان طاهری :::: سید طه هاشمی :::: سید طه هاشمی :::: الهه کولایی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: کمال تبریزی :::: مریم طهماسبی ::