شرکت تانا انرژی:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت تانا انرژی ]
زمینه فعالیت شرکت :
مدیریت و اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی حرارتی ، برقابی ، پالایشگاهی ، تصفیه خانه و سایر پروژه های صنعتی
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد حسن پنجه شاهی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: افشین طاهری :::: ابوالقاسم حسنی :::: الهه کولایی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: رضا کاتبیان :::: نصرت اله سیفی ::