شرکت تانا انرژی:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت تانا انرژی ]
زمینه فعالیت شرکت :
مدیریت و اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی حرارتی ، برقابی ، پالایشگاهی ، تصفیه خانه و سایر پروژه های صنعتی
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید طه هاشمی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: فاطمه برزگر :::: امین حاج رسولیها :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: ساناز حکیمی فرد :::: مریم شمس :::: مهسا آبومگر ::