باشگاه نفت و نیرو:: ارتباط با الماس ::
[ باشگاه نفت و نیرو ]
زمینه فعالیت باشگاه :
انجام مطالعات راهبردی و برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی در حوزه های نفت ، گاز ، پالایش ، برق و انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: فاطمه برزگر :::: نیما حقار :::: عبدالرضا فروغی :::: شرکت تانا انرژی :::: محمود آستانه :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: ریاض عافیت پور :::: بهزاد محقق حضرتی ::