باشگاه نفت و نیرو:: ارتباط با الماس ::
[ باشگاه نفت و نیرو ]
زمینه فعالیت باشگاه :
انجام مطالعات راهبردی و برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی در حوزه های نفت ، گاز ، پالایش ، برق و انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل حسن بیگی :::: شمیم کنعانی :::: کیانوش ایمانی :::: وثاق ثنایی :::: نیما حقار :::: سپهر بیرجندیان :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: سید طه هاشمی ::