باشگاه نفت و نیرو:: ارتباط با الماس ::
[ باشگاه نفت و نیرو ]
زمینه فعالیت باشگاه :
انجام مطالعات راهبردی و برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی در حوزه های نفت ، گاز ، پالایش ، برق و انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: امیر رفیع زاده :::: شرکت انرژی دانا :::: ارس شیخی :::: افشین طاهری :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: حبیب اله بیطرف :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: شهرام بصیری ::