بهزاد محقق حضرتی:: ارتباط با الماس ::
[ بهزاد محقق حضرتی ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان
:: سایر اعضای الماس ::
:: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت انرژی دانا :::: نیما حقار :::: فخری میرشجاعی :::: محمد نهاوندیان :::: شرکت تانا انرژی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: باشگاه نفت و نیرو ::