شرکت مولد نیروگاهی هریس:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت مولد نیروگاهی هریس ]
زمینه فعالیت شرکت :
طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه هریس ، تولید برق ، توزیع و فروش نیروی برق
:: سایر اعضای الماس ::
:: شهرام نجف تومرائی :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: نیما حقار :::: ندیم احمدیه :::: مهناز مظاهری اسدی :::: محسن امین زاده ::