شرکت مولد نیروگاهی هریس:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت مولد نیروگاهی هریس ]
زمینه فعالیت شرکت :
طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه هریس ، تولید برق ، توزیع و فروش نیروی برق
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد حسن پنجه شاهی :::: شرکت تانا انرژی :::: سمیه شاهرخی :::: بهجت کاری پایهان :::: محمود آستانه :::: سید حمید کلانتری :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: رضا کاتبیان ::