شرکت مولد نیروگاهی هریس:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت مولد نیروگاهی هریس ]
زمینه فعالیت شرکت :
طرح و احداث و بهره‌برداری نیروگاه هریس ، تولید برق ، توزیع و فروش نیروی برق
:: سایر اعضای الماس ::
:: محسن خلیلی عراقی :::: محمد ایروانی :::: امیر رفیع زاده :::: وثاق ثنایی :::: شهیندخت مولاوردی :::: ساناز حکیمی فرد :::: زهرا شجاعی :::: ابوالفضل حسن بیگی ::