شركت منطقه نفت فلات قاره ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شركت منطقه نفت فلات قاره ایران ]
زمینه فعالیت شرکت :
استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی
:: سایر اعضای الماس ::
:: فریبا ابتهاج :::: ابوالقاسم حسنی :::: سجاد عبادی :::: سید طه هاشمی :::: حبیب اله بیطرف :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: ریاض عافیت پور :::: محمد نهاوندیان ::