شركت منطقه نفت فلات قاره ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شركت منطقه نفت فلات قاره ایران ]
زمینه فعالیت شرکت :
استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی
:: سایر اعضای الماس ::
:: کمال تبریزی :::: مهسا آبومگر :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: الهه کولایی :::: محسن امین زاده :::: سید محمد علی ابطحی ::