شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما ]
زمینه فعالیت شرکت :
سرمايه گذاري ، توليد و مشارکت در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ، ساخت و احداث تاسيسات و مخازن ذخيره سازي و انتقال مواد و محصولات نفتي و پالايشگاهي و نيروگاهي
:: سایر اعضای الماس ::
:: منصور امینی :::: شهرام بصیری :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: عبدالرضا فروغی :::: فریبا ابتهاج :::: نیما حقار :::: پیام شمس :::: ندیم احمدیه ::