شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما ]
زمینه فعالیت شرکت :
سرمايه گذاري ، توليد و مشارکت در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي ، ساخت و احداث تاسيسات و مخازن ذخيره سازي و انتقال مواد و محصولات نفتي و پالايشگاهي و نيروگاهي
:: سایر اعضای الماس ::
:: شمیم کنعانی :::: شهرام نجف تومرائی :::: امیر رفیع زاده :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: ریاض عافیت پور :::: امیر رفیع زاده :::: عبدالرضا فروغی :::: ایرج حیدری ::