اردشیر فتحی نژاد:: ارتباط با الماس ::
[ اردشیر فتحی نژاد ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما

:: سایر اعضای الماس ::
:: عبدالرضا فروغی :::: مریم شمس :::: الهه کولایی :::: معصومه ابتکار :::: نصرت اله سیفی :::: ابوالفضل قائمی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: بهجت کاری پایهان ::