اردشیر فتحی نژاد:: ارتباط با الماس ::
[ اردشیر فتحی نژاد ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما

:: سایر اعضای الماس ::
:: کیانوش ایمانی :::: سید محمد هاشمی :::: محسن خلیلی عراقی :::: افشین طاهری :::: نیما حقار :::: مهناز مظاهری اسدی :::: شمیم کنعانی :::: شهرام بصیری ::