اردشیر فتحی نژاد:: ارتباط با الماس ::
[ اردشیر فتحی نژاد ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما

:: سایر اعضای الماس ::
:: عبدالرضا فروغی :::: امین حاج رسولیها :::: سید عیسی هاشمی :::: سپهر بیرجندیان :::: نیما حقار :::: مسعود حجت :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: ابوالقاسم حسنی ::