شرکت انرژی دانا:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت انرژی دانا ]
زمینه فعالیت شرکت :
توسعه میادین نفت و گاز ، اکتشاف و حفاری نفت و گاز:: سایر اعضای الماس ::
:: رضا کاتبیان :::: شرکت انرژی دانا :::: فاطمه برزگر :::: حسین رفیعی :::: محمد نهاوندیان :::: باشگاه نفت و نیرو :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: ابوالفضل حسن بیگی ::