شرکت صنعتی دریایی ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت صنعتی دریایی ایران ]
نام اختصار شرکت : صدرا
زمینه فعالیت شرکت :
طراحي ، مهندسي ، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها
:: سایر اعضای الماس ::
:: نیما حقار :::: منصور امینی :::: ابوالقاسم حسنی :::: سید طه هاشمی :::: معصومه ابتکار :::: الهه کولایی :::: کیانوش ایمانی :::: نصرت اله سیفی ::