شرکت صنعتی دریایی ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت صنعتی دریایی ایران ]
نام اختصار شرکت : صدرا
زمینه فعالیت شرکت :
طراحي ، مهندسي ، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید حمید کلانتری :::: کمال تبریزی :::: مریم طهماسبی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شهرام نجف تومرائی :::: مسعود حجت :::: ادیب ثنایی :::: سید حمید کلانتری ::