شرکت صنعتی دریایی ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت صنعتی دریایی ایران ]
نام اختصار شرکت : صدرا
زمینه فعالیت شرکت :
طراحي ، مهندسي ، ساخت ، حمل و نصب انواع سازه ها و شناورها
:: سایر اعضای الماس ::
:: منصور امینی :::: سید حمید کلانتری :::: نیما حقار :::: شهرام بصیری :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: مریم عبادی :::: حمید کاتب پور شهیدی ::