شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ]
زمینه فعالیت شرکت :
مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرح‌‌های صنعتی برق و انرژی ، ترانزیت و انجام معاملات و مطالعات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: احمد خراسانی زاده :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شرکت انرژی دانا :::: محمدرضا بهزادیان :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: محمد ایروانی :::: سید عیسی هاشمی :::: پیام شمس ::