قاسم مسعودی:: ارتباط با الماس ::
[ قاسم مسعودی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت پتروشیمی مرجان
- مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- مدیر عامل شرکت پتروشیمی کارون
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: فاطمه برزگر :::: داریوش رفیعی :::: فریبا ابتهاج :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: الماس :::: بهزاد محقق حضرتی :::: فریبا ابتهاج ::