قاسم مسعودی:: ارتباط با الماس ::
[ قاسم مسعودی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت پتروشیمی مرجان
- مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- مدیر عامل شرکت پتروشیمی کارون
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید حمید کلانتری :::: ابوالفضل قائمی :::: سپهر بیرجندیان :::: افشین طاهری :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: سپهر بیرجندیان :::: سجاد عبادی :::: سید حمید کلانتری ::