بدیع اقدسی:: ارتباط با الماس ::
[ بدیع اقدسی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: فخری میرشجاعی :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت انرژی دانا :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: سید محمد هاشمی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: مریم طهماسبی ::