ابوالفضل حسن بیگی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالفضل حسن بیگی ]
سوابق شغلی :
- نماینده مجلس شورای اسلامی
( دوره ها : ۳ ، ۴ ، ۱۰ - حوزه دامغان )
تحصیلات :
- لیسانس علوم سیاسی ( دانشگاه علامه طباطبایی )
- فوق‌لیسانس علوم سیاسی ( گرایش امنیت ملی ، دانشگاه فارابی )
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید عیسی هاشمی :::: مریم طهماسبی :::: ایرج حیدری :::: بدیع اقدسی :::: حسین رفیعی :::: مریم طهماسبی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: پیام شمس ::