نیما حقار:: ارتباط با الماس ::
[ نیما حقار ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: افشین طاهری :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: شهرام نجف تومرائی :::: شمیم کنعانی :::: سید محمد علی ابطحی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: فاطمه سلیمانی میگونی ::