مریم شمس:: ارتباط با الماس ::
[ مریم شمس ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: رامبد ایقانی :::: بدیع اقدسی :::: امین حاج رسولیها :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت انرژی دانا :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: سید محمد هاشمی :::: مریم عبادی ::