رضا کاتبیان:: ارتباط با الماس ::
[ رضا کاتبیان ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: منصور امینی :::: وثاق ثنایی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: حبیب اله بیطرف :::: باشگاه نفت و نیرو :::: سید حمید کلانتری :::: کیانوش ایمانی :::: ریاض عافیت پور ::