ساناز حکیمی فرد:: ارتباط با الماس ::
[ ساناز حکیمی فرد ]
تحصیلات :
- کارشناسی علوم اجتماعی ( مردم شناسی )
سوابق شغلی :
- کارمند اداری شرکت مصالح فروشان تهران
- کارمند اداری و مالی شرکت مصالح ساختمانی بعثت
- کارمند اداری و مالی شرکت زیبا سازه
:: سایر اعضای الماس ::
:: سمیه شاهرخی :::: قاسم مسعودی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: باشگاه نفت و نیرو :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: محسن خلیلی عراقی :::: محمد نهاوندیان ::