ساناز حکیمی فرد:: ارتباط با الماس ::
[ ساناز حکیمی فرد ]
تحصیلات :
- کارشناسی علوم اجتماعی ( مردم شناسی )
سوابق شغلی :
- کارمند اداری شرکت مصالح فروشان تهران
- کارمند اداری و مالی شرکت مصالح ساختمانی بعثت
- کارمند اداری و مالی شرکت زیبا سازه
:: سایر اعضای الماس ::
:: پیام شمس :::: شهیندخت مولاوردی :::: رحیم عبادی :::: حبیب اله بیطرف :::: ابوالقاسم حسنی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: ابوالفضل قائمی :::: کمال تبریزی ::