سید حمید کلانتری:: ارتباط با الماس ::
[ سید حمید کلانتری ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون تعاون وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
- سرپرست دبیرخانه گفتگوی ملی
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد ایروانی :::: فاطمه برزگر :::: نیما حقار :::: نیما حقار :::: بدیع اقدسی :::: زهرا شجاعی :::: رحیم عبادی :::: نصرت اله سیفی ::