سید حمید کلانتری:: ارتباط با الماس ::
[ سید حمید کلانتری ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون تعاون وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
- سرپرست دبیرخانه گفتگوی ملی
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد ایروانی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: سید عیسی هاشمی :::: نصرت اله سیفی :::: پیام شمس :::: مریم شمس :::: داریوش رفیعی :::: محمدرضا بهزادیان ::