سید حمید کلانتری:: ارتباط با الماس ::
[ سید حمید کلانتری ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون تعاون وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
- سرپرست دبیرخانه گفتگوی ملی
:: سایر اعضای الماس ::
:: پیام شمس :::: کیانوش ایمانی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: فخری میرشجاعی :::: سمانه قدیمی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس ::