حبیب اله بیطرف:: ارتباط با الماس ::
[ حبیب اله بیطرف ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون پژوهشی وزارت نیرو
- وزیر نیرو
- معاون امور مهندسی ، پژوهشی و فناوری وزارت نفت
- رئیس سازمان نظام مهندسی تهران
- رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: رحیم عبادی :::: شرکت تانا انرژی :::: ندیم احمدیه :::: محمود آستانه :::: محمود آستانه :::: بدیع اقدسی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: محمد حسن پنجه شاهی ::