حبیب اله بیطرف:: ارتباط با الماس ::
[ حبیب اله بیطرف ]
سوابق شغلی :
- استاندار یزد
- معاون پژوهشی وزارت نیرو
- وزیر نیرو
- معاون امور مهندسی ، پژوهشی و فناوری وزارت نفت
- رئیس سازمان نظام مهندسی تهران
- رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: عبدالرضا فروغی :::: شهرام نجف تومرائی :::: رامبد ایقانی :::: امین حاج رسولیها :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: وثاق ثنایی :::: سید محمد علی ابطحی ::