بهجت کاری پایهان:: ارتباط با الماس ::
[ بهجت کاری پایهان ]
تحصیلات :
- کارشناسی مهندسی نفت
- کارشناسی مهندسی شیمی ( صنایع پتروشیمی )
- کارشناسی ارشد مهندسی مخزن

:: سایر اعضای الماس ::
:: کمال تبریزی :::: محمود آستانه :::: محسن خلیلی عراقی :::: رحیم عبادی :::: احمد خراسانی زاده :::: امین حاج رسولیها :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: شرکت صنعتی دریایی ایران ::