محمدرضا بهزادیان:: ارتباط با الماس ::
[ محمدرضا بهزادیان ]
سوابق شغلی :
- ریاست اتاق بازرگانی
- نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی
- مدیر شبکه دو سیما
:: سایر اعضای الماس ::
:: سپهر بیرجندیان :::: محمد نهاوندیان :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: امیر رفیع زاده :::: شمیم کنعانی :::: ساناز حکیمی فرد :::: بهجت کاری پایهان :::: رامبد ایقانی ::