محمدرضا بهزادیان:: ارتباط با الماس ::
[ محمدرضا بهزادیان ]
سوابق شغلی :
- ریاست اتاق بازرگانی
- نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی
- مدیر شبکه دو سیما
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: فخری میرشجاعی :::: احمد خراسانی زاده :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: ندیم احمدیه ::