محمدرضا بهزادیان:: ارتباط با الماس ::
[ محمدرضا بهزادیان ]
سوابق شغلی :
- ریاست اتاق بازرگانی
- نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی
- مدیر شبکه دو سیما
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضوان طاهری :::: شرکت تانا انرژی :::: رامبد ایقانی :::: امین حاج رسولیها :::: فریبا ابتهاج :::: مهسا آبومگر :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شهیندخت مولاوردی ::