فخری میرشجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ فخری میرشجاعی ]
سوابق شغلی :
- رئیس دایره اجتماعی ، بانک مرکزی
:: سایر اعضای الماس ::
:: سجاد عبادی :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: سید حمید کلانتری :::: نصرت اله سیفی :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: زهرا شجاعی :::: شرکت تانا انرژی :::: عبدالرضا فروغی ::